ETIKA AY

AYMARA

http://www.etika.com
4.1.1998

11G33

K"UYAPT'AYAKIR IUSA

AIHS - Guami


K"uyapt'ayakir Iusa

Jan yananinakar wawanakar yanapt'amaya,
munasir janch'jakinak churamaya,
suma jilanak jikqatañ yanapt'amaya.

Jan manq'atanakar t'ant'ay churamaya.
Janch t'aqisitanakar qispiyamaya
Wawanaka mar q'ilakam q"urun sillurar amparapata.

ĦUraqinakat tata, yanapt'añ jank'achasimaya!
Iusa, wawanakatx k"uyapt'a yasimaya jumatx
jan ch"ak"ayamti yau sañmunasi winpi.

Retour Index Aymara - - - Retour ETIKA Start