ETIKA AY

AYMARA

http://www.etika.com
4-2-2000

11B3

QHIPA PACHAN ARQIRINAKAN KUSIWIPA

AIHS - Guami. Traducido por Eli Prudencio Cazas Cusi . - Texto corregido


Tata Iusasax churatam ch'ama k'umarampi, munatanakamatx katxasiñ khuyapt'aypanaya.

Taqi ch'aman iusax ñanqat imistani quispiyapxitay t'iñinakasatxa.

Iyausamaya, wanquiña munañampi.

Kusisimaya, Jisusaw jutixa, chiq intiwa.

Tatitusti kusiwitanwa.

Retour Index Aymara - - - Retour ETIKA Start