ETIKA OJ

OJIBWAY

http://www.etika.com
18.10.1997

11P

Nossinan gijigong ebiian

 

 

 Nossinan gijigong ebiian.
Apegish kitchitwawendaming kid ijinikasowin.
Apegish bi-dagwishinomagak kid ogimawiwin.
Enendaman apegish ijiwebak, tibishko gijigong mi go gaie aking.
Mijishinam nongom gijigak nin pakwejiganiminan minik eioiang endasso-gijigak.
Bonigidetawawishinam gaie ga-iji-nishkiigoian, eji-bonigidetawangidwa ga-iji-nishkiiiangidjig.
Kego gaie ijiwijishikangen gagwedibeningewining.
Midagwenamawish inam dash maianadak.
Mi ge-ing.

 

L92A1

ANTICHRISTUS

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start