ETIKA HR

ANDJELI

www.etika.com
16-6-2002

1-5A3

Tajne Andjela

 

 

„Andjeli su na bilo koji način prst Božji, koji nas dotiće.“ (Jedna djevojka, citira Abt Athanas Recheis O.S.B.: Andjeli su moćne duše. Naklada u obitelj, Linz, 1988, 23)

 

Poredak Andjela po Sverom Bernhardu od Clairvaux, kratak sadržaj od Recheis 248:

Oni Andjeli koji štite život ljudi stoje na najdonjem mjestu. Arkandjeli šalju Bogu samo u važnim molbama, ostale moći upravlja snaga prirode. Uzde drže zli nasilnici, zla nasilnička, kneževine upravljaju ljudskim vlastima a gospoda upravljaju svim zborovima ispod njih. Prijestolja miruju u dubokom miru, jer je Bog svoje prijestolje podigao u njima. Kerubini piju iz izvora mudrosti, jer je Bog svoje, prijestolje podigao u njima. Kerubini piju iz izvora mudrosti, iz ustiju Svevišnjega i puste da struji bujica znanosti-i propoznavanje tih znanosti preko svojih Andjela. Serafini su upaljeni od Božje vatre, oni sve stave u požar, te rasvijetle tako, da njihovi gradjani budu svjetleća i goreća svjetla. Goriti od ljubavi i svijetliti kroz spoznaje. Ljubav Božja ih je k sebi tako privukla da su zajedno jenan duh. Gle: St. Bernhard i Andjeli, Seckauer Hefte 16 (1953), 93 do 97.

 

Konzilij od Trijenta, 25. zasijedanje:

“Sveti vladaju zajedno s Kristom, oni pridonose svoje molitve za čovječanstvo, nužno je moliti ih za pomoć i moliti ih da nas svojom moći spase, da Bog preko njegovog sina Isusa Krista, našeg Gospodina, koji je naš Spasitelj, otkupitelj i dobročinitelj.”

 

Te služba takodjer sjeluje i od Andjela-misli Jesuit Adolf Rodewyk-kao i misao od Svetih Andjela. “U tim dokazivanjima od Crkvenog sabora treba se moliti Andjelima”.

 

Kad Apostol Pavao u Kološanima 2, 18-19 govori protiv kulta Andjela. Neka vas nitko samovlasno ne proglasuje nedostojnima nebeske nagrade praznovjernim štovanjem Andjela, tako Rodewyk pokriva to na pogansko-židovski u službi Andjela.
(P. Adolf Rodewyk S.J.: “Stojite pred Adnjelima u potpunom svijetlu Cristiana naklada Stein am Rhein, 1980. strana 49,
www.christiana.ch )

 

Dobri Papa Pio XII podupire Krščane 3.10.1958, nekoliko dana prije svoje smrtii:

... zalimo poticati na jednako bratstvo k Adnjelima. Oni su tako ravnosni za vaše spasenje. Bog vam daje da ćete biti puni radosti sa Andjelima zajedno. Počnite ih već sada upoznavati “ (citirano Rodewyk 54).

 

Crkvena molitva k Svetoj Franziski Romana (+ 1440) započinje riječima: “Bože ti si podario tvojoj sluzi Franziski obiležje, da može povjerljivo saobraćati sa Andjelima. (9. ožujak)

U životu su Andjeli dati na neobićne i različite načine-zaštitnike, čuvare, u čemu Rodewyk objašnjava:

Prvi je bio iz zbora Andjela, drugi je bio Arkandjeo a treći iz vlasti Prisutnost prvoga prepoznaje se prema vanjskim obilježima dok se ostala dvojca vide u vidljivom obilježju. Sva trojica su za vas bili prijatelji i s puno ljubavi savjetnici, koji se nisu samo trudili vašu dušu držati čistom, već su te odgojili da dužnosti prema Bogu te kao supruga i majka ispunite savjesno.

Promaše li, tada budu kažnjeni (opaska: kao mi i kao ti?) Ako je da, budi zahvalan. Prvi Andjeo vas često kažnjava batinama kroz tijelo, čije zujanje mogu vjerovatno ćuti prisutni, bez da bilo koga vide. Drugi vam oduzima vaš posrtaj tako dugo svojom prisutnošću, dok se ne pokajete i molite za oprost.

U trećem Andjelu prepoznat ćete još bolje Božje tajne od onih prvih dviju.

Kada se molite vidi se jedna trepteća svijetla sajla koja se penje prema nebu, kao dokaz da se vaše molitve primaju k Bogu. Vidi se i kako jedno tkanje od zlatnih niti požinje, i prepoznaje završetak tog tkanja s kojim je vaš život protekao. (Rodewyk 59)

Nama se neće Andjeo ukazati, ali oni ipak idu sa nama i na našoj su strani. Budemo li otvorenih očiju gledali kao jedan Petar Faber, onda ćemo ih svuda sretati. Da li ih prepoznajemo i pozdravljamo ili prolazimo kraj njih nijemi i  strani, to je naša stvar, i označuje našu nesreću ili srecu. (Rodewyk 62)

 

 

Papa Pio Xl, na 2.09.1934, pred djecom izjavljuje:

"Nikada nemojmo zaboraviti prisutnost Andjela čuvara, one nebeske vladare, koji se ne trebaju zbog nas zastidjeti ili zacrvjeniti. Da li odrasli ili djeca, nikome ne poželimo nešto učiniti, da oni koji se brinu za nas ne budu povrijedjeni. Nikada ne poželimo nešto učiniti, što nije u prisutnosti naši očeva, majki ili minimum onoga što se osobne opasnosti tiče - jer je svugdje prisutan Andjeo čuvar. To povjerenje je nužno i mora se tada očuvati, ako nam bude nešto teško kod izvršavanju neke teške obaveze.Tada možemo sasvim sigurno računati na pomoć, obranu i zaštitu Andjela čuvara. Tada je molitva prava i najbolja kao dokaz nešeg povjerenja.(F. Ritter von Lama: Knjižica o Andjelima -naklada Reisinger Wels, 1984, odobreno štampanje (Imprimatur) 1935, str. 104, 106)

 

“… Oni jače produhovljeni mogu svojim očima vidjeti, kako jedan Andjeoski vladar protjeruje putnike.” (Eberhard Arnold:  Na početku bijaše ljubav - dokumenti, pisma i tekstovi prakrščanstva, tiskano 1986,  novo tiskanje 1926, u Eberhard Arnold -nakladi, iskrsnu knjige “Prvi Krščani nakon smrti Apostola” str. 34, bude upućeno na Apophthegmata Patrum P.G. 65, 276, kao doživljaj Marciusa,o obliku demona izvješčuje Epiphan haer 80 etc)

 

Peta zapovijed: Ukoliko si strpljiv, bit će čist Sveti Duh koji je u tebi. On se neće dati zatamniti od nekog zlo duha.U dalekom slobodnom prostoru on će klicati i bit će pun radosti. Ukoliko se pored njega gura neki zao duh, osjećat će se Sveti duh nježno kakav već jest, odmah optočen. U strpljivosti stanuje Gospodin. U naprasitosti stanuje vrag. Ako se u istoj posudi nalazi takav duh gdje takodjer stanuje i sveti duh, u takvoj posudi nikada ne mogu biti zajedno. Nježni i dobri duh nije naviknut da sa zlim duhom zajedno stanuje. Dobri duh napušta čovjeka i potraži da stanuje tamo gdje postoji strpljivost i mir, tamo gdje su strpljivi i mirni. (Put pastira citira Arnold str. 228)

 

Šesta zapovijed: Andjeo pravednosti je nježan i stidljiv, miran i blag, ako se on nalazi u tvom srcu, odmah će govoriti o pravednosti, svetosti, nevinosti , samosavladavanju, o svakom pravednom djelu i o svakoj divnoj vrlini. Ako ti osjećaji zavladaju u tvom srcu, prepoznati će se da je Andjeo pravednosti u tvom srcu, da se nalazi kod tebe.

Ako se pak u tebi pokazuje neka gorčina, naprasitost, prepoznat će se da je u tebi zloća.

Ako se u tebi takodjer pojavi pohota i podstrekivanje za mnoga jela, pića, pušenje i primamljiva zadovoljstva, kad se jave požude za ženama, ljubav prema novcu, moći, oholost, bahatost, kad se sve to u tvom srcu pojavi, Andjeo zla je tada u tebi. (Pastir Hermas, citira Arnold  228 š.)

 

Dvanajesta zapovijed: slušaj samo kakvim se dijelima služe zli i pohotni da sluge Božja dovode do smrti! Svim ostalima je najprije požuda za tudjom ženom ili tudjim mužem, za bogatu raskoš, mnoga bezpotrebna jela i pića te ostala glupa rasipavanja.(231)... Obratite se vi, koji živite u zapovijedima vraga. Oni su težki, divlji i razvratni. Vrag će se ipak morati boriti sa Božjim slugama. On ih neće moći savladati niti shrvati. Ako mu se budete opirali, tada će on biti pobijedjen, morat će se sramiti pred vama i uteći. (231f)

On nam se svima smiluje, oni koji će se po njegovom imenu zvati, on nam je poslao Andjela pokore, koji je pošao protiv njega.(238)
(Pastir i prorok Hermasi, u godini 140 i 150, citira ga: Eberhard Arnold: Na početku bijaš ljubav-dokumenti pisma i tekstovi prakrščana, con naklada Wiesbaden 1986,- u novoj oporuci iz 1926, u Eberhard Arnold nakladi, pojavljaju se knjige "Prvi Krščani nakon smrti Apostola" (226-240)

 

Andjeli čuvari onih nestretnika, koji neće moći vidjeti sjaj i krasotu Božju, nisu onim drugima pravilo. Dragi Bog će uzvisiti vašu radost i bit ćete specijalni sluga kraljici Andjela dodijeljeni i preko mjere hvaljeni, bezkrajnjoj radosti i pravednosti gospodnjoj. (Friedrich Ritter von Lama: "Knjižica o Andjelima" 1935,  21)

 

Kad čovjek putuje putem koji je savršen dobiva on osim Andjela čuvara, Andjela, te različite ostale Andjele s viših stepeništa, naime iz trećeg i ćetvrtog kora, iz kojeg su sile i jakosti. Drugi Andjeo je iz Gabrijelovog udruženja (Ritter von Lama). Evangelistička crkva moli dana 29. rujna, jer je to Dan Arkandjela, Mihaela i svih Andjela: Gospodine Bože Nebeski Oče ti šalješ svoje vojne odrede u borbu protiv moći mraka i štitiš nas preko svojih Svetih Andjela od svih opasnosti. Mi imamo povjerenja u tebe. Ti nas nećeš prepustiti nasilju koji kvare dušu i tijelo. Gospodine: vladaj našom dušom i našim tijelom, vladaj našim srcima preko tvog duha, da uvijek slušamo glas tvojih zapovijedi, da ne činimo ništa protiv tvoje volje i da nas tješiš u svim našim nevoljama. Pomozi nam da kroz žastitu tvojih (nebeskih slugu ne činimo štete i da nitko ne pokuša da nas pobijedi. Izbavi nas iz tog života, i ispuni nam tvoje obećanje, da u vječnom životu budemo sjedinjeni s tvojim nebeskim vojnim odredom u snazi i divoti i da budemo savršeni, za ono što bi u slabosti započeli: pjevajmo pjesmu pobjede i tvoje Gospodstvo da hvalimo i molimo u potpunoj radosti. Amen. (Recheis 1988,  85)

Daljnje molitve:

Gospodine Bože, Nebeski Oče, mi ti zahvaljujemo na tvojem očinskom milosrdju, da nas kroz tvoje Andjele vodiš i čuvaš. Svemoćni vjećni Bože zahvaljujemo ti da si nam dao Svete Andjele u službu... okriži nas i dalje s tvojim nebeskim Gospodstvom, da nas Andjeli zaštite od svih nevolja i spase od svih opasnosti. (Recheis 1988, 84)

 

U evangelističkom predgovoru od Athanas Recheis o.s.b. "Andjeli i moćni duhovi (naklada Kultura u obitelji, Linz 1988) zna dr. W. Stöke najstariji u skupštini, evangelistički u Mihael bratstvu u Austriji ukazuje da (u knjizi preporučuje se) molitve Andjelima "kod nas nikada uvježbano" i on misli: da evangelistički čitatelj, mora primiti na znanje da se ovdje ne radi o jednoj nedopuštenoj molitvi jednog Andjela već o jednom usput dodatnum drugu. (Recheis 38).  Martin Luther moli osobno u  svom jutarnjem i večernjem blagoslovu. ... Tvoj Sveti Andjele budi samnom, da zao neprijatelj ne nalazi moć nadamnom (Recheis 77, 79)

 

Bijeli Kardinal Newmann:

Neročito zahvaljujem školi iz Aleksandrije i prastaroj crkvi, moje shvaćanje o Andjelima. U njima ne vidim samo sluge, koji se rabe kao stvoritelji kod židova i krščana kao što to u prvi mah vidim u rukopisu, već i kao izvrštelji u vidljivom svjetskom uredjenju, što svjedoči to pismo? Promatram ih kao stvorene uzroke pokretanja i svjetla života, te kao elementarne principe fizičkog svemira, kad su u njihovom razvoju pristupačni u našim mislima te daju pojam i učinak o tome što imenujemo prirodnim zakonom. Ja sam svoju propovijed na dan Svetog Mihaela 1831, pisana, potanko pristupio. U njoj stoji o Andjelima: Svaki propuh, i svjetla zraka, svaki topli val i svaki lijepi pogled je kao rub vašeg obronka, i onih koji Boga gledaju.

I pitam dalje što će zapravo jedan čovjek misliti koji pregledava cvijet, biljku, kamen ili svjetlosnu zraku i ta bića duboko ispod sebe promatra prema svojoj životnoj formi i koji se tada momentalno, jednoj moćnoj suštini suprotnog pogleda, koji se ispod tih vidljivih bića, koje on upravo pregledava, bili skriveni i ta ista  kao Božje oružje, ljepote i ljupkosti i savršenstva prikazao, bez da mu je bijela ruka uzeta kao istinitost. Da njegovu djecu i nakit, koji su bili stvari a on ih je htio razčlaniti, razglabati. Zato ću dodati, da sa to dvoje muškaraca u vatrenoj peći, s puno zahvalnosti i srčanosti razgovaramo:

O, sva ta dijela Gospodnja... hvalite i cijenite Gospodina i slavite ga do vječnosti."

(John Henry Kardinal Newman: Apologija pro vita sua 1. poglavje. Njemački prijevod s Engleskog od M. Knoepfler.a, 1922. strana 43-44, citat Recheis 438)

 

Učimo od Andjela slušati

Andjeli … prenose saznanje, volju, i snagu ljudima, i nisu kao mi ljudi na granici vezani za vrijeme i prostor. Njihovo duhovno oko je potpuno, onako kako ga je Bog uredio.  Prema tome oni Božju volju očitaju na bića. Da se njegova volja ospuni i djeluje, da njegova Sveta dobronamjernost bude ispunjena takodjer od svih bića, najveća im je to želja. Svaki Andjeo ima u cijelom svijetu svoje mjesto i narudžbu za izvodjenje onoga za što je on odredjen, ali niti jedan Andjeo ne stoji sam, svi su u jednoj svetoj zajednici medjusobno povezani i vrše svoju službu onako kako im je ta služba odredjena. Njihova zajednica nije kolektiv već sveto uredjenje... učimo od Andjela, sto su mnogi i u crkvi naučili, učimo opet pokoravati se. (Novi Groš list, Das Neue Groschenblatt, Wien, 9/2001)

Index hrvatski