ETIKA HR

MOLITVE

www.etika.com
17.6.2002

11AN10

Litanije andjelima
Andjeli i ostale andjeoske molitve

Iz: Mašeg andjela čuvara, Innsbruck/Tirol. Aus: Unser Schutzengel. Eigentum der Schutzengelbruderschaft, Kaiser-Franz-Josef-Str. 5,
Innsbruck/Tirol. Verantwortlich: Dr. Georg Blasko

Achtung: Text noch nicht perfekt, da manches unleserlich; einige Fehler sind noch auszubessern

c. approb. eccles., Administrat. Apostol. Oenipotente 14.2.1951

Gospodine, smiluj nam se. Gospodine, smiluj nam se.
Kriste, smiluj nam se. Kriste, smiluj nam se.
Gospodine, smiluj nam se. Gospodine, smiluj nam se.
Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas.

 

Bože oče, ti stvoritelju andjela, smiluj nam se.
Božji sine, ti gospodar andjela, smiluj nam se.
Sveta duša Božja,ti živote andjela, smiluj nam se.
Sveto trajstvo, ti slasti svih andjela, smiluj nam se.

 

Majko Božja, moli za nas.
Ti kraljice andjela, moli za nas.

 

Svi Sveti zborovi, blaženih duša, moli za nas
Sveti Serafine, andjeo ljubavi, molite za nas
Sveti Kerubini, andjeli riječi, molite za nas
Sveti Uzvišeni, andjeli života, molite za nas
Sveti Andjeli obožavatelja, molite za nas
Sveti gospodari, molite za nas
Sveti sile, molite za nas
Sveti kneževi neba, molite za nas
Sveti moći, molite za nas.

 

Sveti Arkandjeo Mihajlo, moli za nas
Ti pobjedniče lucifera, moli za nas
Ti andjele vjere i poniznosti, moli za nas
Ti čuvaru svetog ulja, moli za nas
Ti zaštitniče umirućih, moli za nas
Ti kneže nebeske čete, moli za nas
Ti vodić umrlih duša, moli za nas.

 

Sveti Arkandjeo Gabriel, moli za nas

Ti andjele čovječeg postojanja, moli za nas
Ti vjerni kume Božji, moli za nas

Ti andjele nade i mira, moli za nas
Ti zaštitniče svih slugu u sluškinja Božjih, moli za nas
Ti čuvaru svetog krštenja, moli za nas
Ti Patron svih svećenika, moli za nas.

 

Sveti Arkandjeo Rafael, moli za nas
Ti andjele Božje ljubavi, moli za nas
Ti pobjedniče nad ljutih neprijateljem, moli za nas
Ti pomoćniče u velikoj nevolji, moli za nas
Ti andjele boli i liječenja, moli za nas
Ti patronatu liječnika, pješaka, putujućih, moli za nas.

 

Vi veliki sveti andjeli, molite za nas
Vi andjeli službenici Božjeg prijestolja, molite za nas
Vi andjeli službenici nas ljudi, molite za nas

 

Vi sveti andjeli zaštitnici, molite za nas
Vi pomočnici u našim bijedama, molite za nas
Vi svjetlo u našoj tami, molite za nas
Vi zaštitniči u svakoj opasnosti, molite za nas
Vi podsjetilaci u našoj savijesti, molite za nas
Vi zagovarnici Božjeg prijestolja, molite za nas
Vi oprambeni štite od ljutih neprijatelja, molite za nas
Vi vječni naši pratioci, molite za nas
Vi naši sigurni vodje, molite za nas.

 

Vi naši najvjerniji prijatelji, molite za nas
Vi naši bistri savjetodavci, molite za nas
Vi uzor brzokrilne poslušnosti, molite za nas
Vi tješitelji napuštenasti, molite za nas
Voi ogledalo poniznosti i čistoče, molite za nas.

 

Vi andjeli naše obitelji, molite za nas
Vi andjeli naših svećenika i dušobrižnika, molite za nas
Vi andjeli naše djece, molite za nas
Vi andjeli našeg zavičaja i domovine, molite za nas
Vi andjeli Svete Crkve, molite za nas
Svi Sveti andjeli, molite za nas.

 

U životu budite uz nas
U smrti stojite uz nas
U nebu vam se želimo zahvaliti.

 

Jaganjče Božji, ti uzimaš grijehe svijeta
štiti nas, o Gospode!
Jaganjče Božji, ti uzimaš grijehe svijeta
usliši nas, o Gospode!
Jaganjče Božji, ti uzimaš grijehe svijeta
smiluj nam se, o Gospode!

 

Kriste, slušaj nas. Kriste, slušaj nas.
Kriste, usliši naše molbe. Kriste, usliši naše molbe.
Gospodine, smiluj nam se. Gospodine, smiluj nam se.

 

Svog andjele je Bog tebi zapovijedio,
Neka te štite na svakom tvom putu!

 

Dajte da molimo:

Svemoćni, vječni Bože, olakšaj nam pomoć tvoje nebeske čete, da pomoću njih, od prijeteće navale ljutih neprijatelja budemo zaštičeni, i kroz dragocjemu krv našeg Gospodina Isusa Krista te zagovornike bezgrešne neoskvrnjene djevice Marije, oslobodi nas svih njevolja, da u niru opet tebi možemo služi ti.

 

Kroz njega, našem Gospodinu Isusu Kristu, tvom sinu, koji s tobom i Svetim Duhom kao Bog živi i vlada do vječnosti. Amen.

 

A N D J E L I – O B E Ć A V A J U

SVETO, SVETO, SVETO
Si ti Gospodine
Bog svog odreda
Nebo i zemlja su popunjem
od tvoje veličanstvenosti.

 

Mi klečimo pred tvojim veličanstvom
i zahvaljujemo ti,o Bože,
da si ti svakome od nas
postavio jednog nebeskog pratioca
koji nas vodi po tvojoj želji,
koji na upravlja prema tvojoj časti
o koji nam tvoju ljubav objavljuje.

 

Mi ovdje obečajemo
ovdje, pred tvojim očima,
da ćimo našeg Svetog pratioca
ljubiti kao brata svog
i njega slušati
kado u svom, glasu
savjesno govoreći nam.
Neka nas nigurnosno
odvede u nebo.

 

ISUSE KRISTE,
NAŠ SPASITELJ,
uzmi moju ruku i položi je
u ruku mojeg andjela
i nacrtaj znak
preko spasenja
da tvoj Blagoslov
bude naše izlečenje.

U IME OCA I SINA
I DUHA SVETOGA.
AMEN.

SVETI ARKANDJEO MIHAILO!

Ti vodiš (?) nebesku četu, ti si pobjednik paklenog zmaja nasljedir (?) si snagu i moć od Boga, da preko poniznosti uništiš objest mračnosti.

Zaklinjemo ti se, pomozi nam za stvarnu našeg srca, do jedne nepokolebljive vjernosti, mrjek (?) ispuniti Božju volju, za jednu jaku odvažnost u bijedi i neimaštini! Pomozi nam da postojano stojimo pred Božjom sudačkom stolicom.

SVETI ARKANDJEO GABRIEL!

Ti andjeo postojanja čovječanstva, ti vjerni kume Božji, otvori naše uši, kao i za ona tiha nišljenja kao i vabljenje ljublenog srca našeg Gospodina.

Budi nam uvijek pred očima, zaklinjemo se da Božju riječ pravilno razumijemo, da ćino ga slijediti ponizno i poslušati sve ono šta Bog od nas želi. Pomozi nam kod jedne budne pripravnosti, da nas Gospodin, kad drote (?), nas ne nadje da spavamo.

SVETI ARKANDJEO RAFAEL!

Ti strijela ljubavi i lijek Božje ljubavi, zaklinjemo ti se, naše srce, kroz žarku ljubav i ne dopusti da ta rano zacijeli, da i u starosti uvijek ostanemo na putu ljubavi i kroz ljubav sve prebrodimo.

POMOZITE NAM, VI VELIKA, SVETA BRAĆO, SLUGE BOŽJE!

Zaštite nas od nas samih, od naše vlastitog kukavičluka i mlakosti, od naše i željene strasti, od naše zavisti i nepovjerljivosti, od naše pohlepe za sitost, da imamo dobro, i da budemo priznati.

Oslobodi nas vezanosti naših grijeha i ovisnosti o zemaljskome!

Otklonite nam povez s očiju, koji smo i sami povezali, da ne možemo vidjeti bijedu oko nas i mirno sami sebe promatrati i sažaliti se.

Posjednite na bodlju svetog nemira za Bogom u našem srcu, da ne prestanemo tražiti Boga u čežnji za mir i ljubav.

Tražite krv našeg Gospodina u nas, koja za nas proteče.

Tražite suze vaše Kraljici, koje je za nas prolila.

Tražite sirotu, ispranu i zbimjenu sliku Božju u nama, da je Bog ljubavlju potismo našu dušu!

Pomozite nam Boga prepoznati i obožavati, ljubiti ga i služiti mu!

Pomozite nam u borbi mraka u čovječanstvu, koja nas tajno okružuja i opterećuju!

Pomozite nam, da se nitko od nas ne izgubi i da jednom vječno budemo sjedinjeni! Amen.

Index hrvatski