ETIKA 11F19

Franziskus
Antiphon

http://www.etika.com
14.11.1998

Sveta Djevica Marija, nijedna ti nije nalik rodena u Svijetu medu zenama, Cerka i dvorkinja preuzvisenog najviseg Kralja, oca Neba, majka naseg Svetog Gospodina Isusa Krista, zarucnica Duha Svetoga.
Moli za nas sa svetim andelom Mihaelom, sa svim moc nima na Nebu, i sa svim Svecimai kod tvog Svetog i lju bljenog Sina Gospodina i Stvoritelja.

Cast naka bude Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijase na pocetku tako i sada vazda Vjekova - Amen.

 

11F20

 Nagradimo Gospodina Boga

http://www.etika.com

 Nagradimo Gospodina Boga, zivoga i stvarnog Boga, donosimo mu uvijek Slavu, slavimo ga, Cast, Nagradu i sve dobro. Amen. Amen. Dogodilo se, dogodilo se.

 

Retour Index hrvatskom - - - Retour ETIKA Start