ETIKA HR

BLAGOSTI NEBA

www.etika.com
11.3.2001

11U1

Neprekidna molitva

AIHS/D.A.U.T.

Isuse Kriste: Molite bez prestanka!

Oče naš ...

Dobri oče,
Hvala za sve!

Samo se tvoje volja
Gospodine, događa

 

Isuse Kriste

Pomozi nam, spasi nas!

Isuse Kriste,
pomogni nam, spasi nas!

Isuse Kriste,
smiluj nam se!

Duh Sveti,
ispune naše molbe, spasi nas!

Sveti Duše,

ispuni nas, vodi nas!

 

Imaj samilosti
samnom grešnikom !

(svi u ritmu ili kao molitva od srca:)

Gospodine Isuse Kriste, sin Gospodnji,
smiluj se meni griješniku!

(učešće: Iskrene priče jednog ruskog hodočasnika)
Zdravo Marija, Krunica
Molitve Svetoga Franciskusa od Assisi-a
Molitve Svete Brigitte

ETIKA 11U1 neprekidna molitva
Učenici Vjerovjesnika zadnjih vremena AIHS Guami

Kopirati i dalje slati! Internet: www.etika.com

Index HR