ETIKA HR

Kratke obavijsti

www.etika.com
11.3.2001

18K17

Bog na zemlji demoni preplašeni-protjerani

Johanes Chrysostomus, Nadbiskup, Konstantinopel

+

 

Bog na zemlji

Čovjek na nebu

Anđeli sa ljudima

a ljudi sa Anđelima

Bog je sjedinjen sa nama:

Vrag osramoćen

Demoni preplašeni

Smrt pobjeđena

Raj otvoren

Prokletstvo zatrto

Zabune uklonjene

Istina triumfira

Božja riječ je rasipana

Svuda vlada pouzdanost i nada

Za buduči i život

 

Deutsch 18K17