ETIKA HR

Sretan Božić

www.etika.com
1.1.2000

1CC

Jer vam se danas rodio Spasitelj

 

I anđeo im je rekao: Ne bojte se, jer gle, javljam vam veliku radost, koja će biti svemu narodu; jer vam se danas rodio Spasitelj u Davidovu gradu, koji je Krist, Gospod.
(Luka 2,10.11)

Jer je Bog Tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego ima vječni život.
(Ivan 3,16)
Pojkate se i vjerujte evanđelje!
(Marku 1,15)
Drži zapovijedi!

(Matej 19,17)
Molite!
(1 Solunjanima 5,17)

- - - - Povratni sadrzaj hrvatski- - - - Povrat ETIKA Start - - - - -