ETIKA HR

APOKALYPSA - SMRT

www.etika.com

91A10

3 OPOMENE

16.4.2002

3 Opomene za sve čitaoce, prijatelje i rodjake, da li su krščani ili ne,
da li evangelisti, katolici, ortodoksni ili pogani

Izgleda tako, da oni u Bibliji unaprijed rečeni dogadjaji sada nastupaju. Čitaj Mateja 24.  Zbog toga jedno okruglo pismo za svemoždu zadnji – sa jednom propovijedi od Savonarola. Taj je na početku Novog vremena u Florenzi po nalogu pape na lomači spaljen. On je od katolika i evangelista priznat svetim. Kao Franziskus od Assisi-a i mnogi drugi on je zlo pobijedio. On je pokušao ljude dovesti do toga da žive dobro, onako kako to Bog želi. Jer je znao, daj je kratki život na zemlji samo kratki pokus i ispit za vječni život na drugom svijetu.

1.    Svaki se nada u svojim mislima, da je sve sa smrću gotovo. Čak bezbožnicima, židovima, muslimanima, hindusima, budistima, te ovisnicina o naturalnim religijama, bude im saznanje poklonjeno da čovjek nakon smrti dalje živi. Nitko nije tako glup, koji je izgubio svaku naklonost prema Bogu misli, da će jedna besmrtna duša propasti kao list papira ili komad drveta. Tko se na to oslanja a ne na Božje zapovijedi, taj će od jeze i užasa biti uhvaćen, kad se jedna duša odvoji od tijela, i adjeo njegovu dušu odvede pred lice Božje tamo i kad čovjek bude osudjen po svim svojim djelima, riječima i mislima. Smrt je samo prolazni stadij, ona je vrata u vječnost.

2.     Svaki je opomenut o svojim mislima, Bog je tako dobar i milosrdan da sve oprašta. Tko poznaje Bibliju, koji je takodjer čitao samo Karl-May-a, zna da je Bog pravedan. Tko ne vjeruje u Boga i koji ne poštuje njegove zapovijedi doći će u pakao. Sve dobro bit će nagrađeno a sve zlo bit će kažnjeno. Čitamo Sveto pismo, tekstovi Svetoga Queved-a i Svetih kao i odgovarajuća poglavlja ručne knjige jednostavnog života (tražiti na aihs@etika.com)

3.    Svaki je opomenut o svojim mislima, on ima još kasnije vremena da se pokaje i spasi svoju dušu. Mnoštvo ljudi je danas zahvačeni ovisnostima, posvećuju svoje vrijeme i obraćaju pažnju svojim idolima umjesto Bogu, profućkaju svoje dragocjene godine, umjesto da ispune Božji nalog, moliti se i činiti sve za Boga. Većina ljudižive samo za sebe, jedu, piju, uzivaju, i gotovo. To nije život kakav od nas Bog želi Jedna takva egoistična i na Boga zaboravljena konzumacija, donosi vječno prokletstvo. A smrt dolazi često iznenada i neočekivano.

Te opomene pojačava za evangelistička crkva i njezine vjernike. Sljedbenici Luthera imaju takozvane uši – ili pojedinačne ispovijedi koji su to odbacili. Koliko ljudi se izgube jer se sa Bogom ne sjedine. Samo onaj koji svoje grijehe prizna, pokaje se, njega može Bog čistim srcem ljubiti: Ispovijed čini slobodu, oslobađa. Onaj koji svoje grijehe ne ispovijeda nije slobodan. Nužno je sve grijehe ispovijedati da nas svećenik od njih oslobodi. Mi moramo početi jedan novi život. Na stranu sa starom krivnjom koja nas opterećuje. Pozovite svećenika i ispavijedite se.

Krist je put, on je istina i on je život. On nas vodi kući, u vječnu očevu kuću. Bog nas ljubi, mi smo njegova djeca. On nas očekuje Okrenimo se sa ceste zabave i pokvarenosti, pođimo uskim puteljkom Božje ljubavi.On je sad strmiji ali nas vrdi k Bogu i nebu, k našem cilju, odredištu naše čežnje, gdje su sve želje ispunjene, gdje sreća i mir vladaju do vječnosti. Amen.

Obećanja i opomene Biblije:

Otkrivenje 21,7 Tko savlada, taj će sve naslijediti, ja ću biti njegov Bog a on će biti noj sin.

8 Klonulima i nevjernicima, gozotama i ubijicama i prostitutkama, čavoljijama i bezbožnicima i svim lažjivcima, njihov dio bit će im uz uzglavlje, s vatrom i sumporom garjeti;to je ta druga smrt.

Isus Krist kaže, da neprekidno molimo.

Oče naš na nebu.
Sveti se ime tvoje.
Dodji kraljevstvo tvoje.
Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdašnji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast
nego izbavi nas od zla.Amen.

Kratke općenite molitve u svakoj prilici:

Dobri Oće, hvala za sve!
Samo neka bude tvoja volja Gospodine!
Smilij se meni grešniku!
Isuse Kriste, pomozi nam, spasi nas!
Sveti Duše, ispuni nas, vodi nas!
O Sveta Mario, zvijezda kreposti!
Lječite Sveti Andjeli,štitite nas!
Svi vi Sveti, molite za nas!

U Isusu “Smrt i život utonu, kao oni koji s njime trebaju vječno živjeti.

I zapravo je on išao naprijed… čekajte

(Martin Luther, 10.11.1539, citira u priručniku jednostavnog života, preporuča kao dnevnu lektiru – primit će gratis)

AIHS
etika.com

Index hrvatski