ETIKA

AIHS

www.etika.com

HR98K6

Pape više ne opominju ispred pakla

5.6.2014

Pape kao i cjeli Krščanstvo i Krščani trebaju

1.   vjerno Bogu služiti

2.   djelovati za spas duša. Što znači da ljude koji su im povjereni spase od pakla, mjesta vječnog prokletstva, već da ih vode u nebo.

Jesu li sada o Papi Franji Sveto govorili osobito oni koji su svoju krščansku dužnost ispunili?

Ne, sva trojica nisu pakao spominjali-već samo o “Dobrom Bogukoji navodno ljubi i spašava sve grešnike, ali toga u Bibliji uopće nema.

Kao što je Evangelistički Pastor Wilhelm Busch osobno i čvrsto potvrdio. Jer Bog je milisrdan samo kajanju grešnika koji se preobrate, čine pokoru i slijede Krista, i drže se zapovijedi Božje.

Užasna je istina za one zle, ali oslobođenje za one menjine po Mateju 7, 13 idite na uska vrata jer široka vrata i prostran put vodi u propast, mnogo ih je koji idu njime. Za licemjerne, lažove i nevjernike duše nema mjesta na nebu, za sve nema rješenja.

Bog mrzi grijehe i razlikuje dobro od zla doći će do osude i živih i mrtvih. 1

Kako je Krist ispred pakla snažno opominjao, već s usporedbom Luka 16/23 o siromašnom Lazaru i bogatom rasipniku, koji moli kap vode na vrhu prsta da mu rashladi jezik jer žeđ u paklu muči.

Svaki se čuva od lažnih proroka kao i njima vjerovati. Mnogo više se bojite Svemogućeg i pravednog Boga jer će se svakome osvetiti prema njegovim dijelima.

Ne griješite, činite dobro, vjerujte u Isusa Krista i cijelo Evenđelje i bit ćete spašeni, ne gradite svoje vjerovanje na pijesku!

U ime Isusa Krista.

1 Matej 25,41 tada će reći i onome s lijeve strane: Idite od mene prokleti u oganj vječni što je pripravlje đavlu i anđelima njegovim!

Index hrvatski - deutsch