ETIKA YO

YORUBA

http://www.etika.com
18.10.1997

11P

BABA WA

 

 

 Baba wa ti mbe li orun.
Ki a bowo fun oruko re ki ijoba re de.
Ife tire ni ki ase li aiye
Bi won ti nse li orun
Fun wa ni onje ojo wa loni
Dari ese wa ji wa
Bi ati ndari ese ji awon ti ose wa.
Mafa wa sinu idanwo.
Sugbon gba wa lowo bilísi.
Amin.

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start