ETIKA SA

AFRIKAANS

www.etika.com
3.2.2001

11P

Onse Vader

 

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skulden aars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryken die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

 

ETIKA SA
11P9PC

AFRIKAANS

www.etika.com
3.2.2001

Peter Coryllis

Onse Vader

Übersetzung:  Gudrun Melck-Behrens

Onse Vader wat verban is
in die hemele -
bevuil is u Naam.

Al u Goedheid
is misbruik.

U Will
is stukkend getrap.

U Liefde
is beledig.

In die hemele
word u geprys
maar op aarde
word u versmoor.

Ons brood
sal verskimmel
omdat ons skuld
ons verwurg
en net nog skuldiges
hulle op aarde bevind.

Wat ons het almal
skuldig geword.

Ons is die versoeking
nie net onderworpe nie,
ons het dit
openlik en skaamteloos
gekweek.

En die Bose
was sonder perke.

Of u met die verlossing
nog sal slaag –
Ek will daarvoor bid!

Laat dit dan
sy afloop nem.

A M E N .

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM