ETIKA C

Sant Francesc

www.etika.com
19.8.2011

11F23

Pregària davant del Crist de Sant Damià

Gracias a J. M.

Déu altíssim i gloriós!

Il lumineu les tenebres del meu cor,

i doneu-me
una fe recta,
una esperança certa
i una caritat perfecta;

seny i coneixement, oh Senyor,
per tal que jo acompleixi

el vostre sant i veritable manament.

_____________________________________________________________________________________________

St. Francesc, Regla 5,2:

No apaguem l´Esperit de la santa oració i devoció, al qual han de servir les altres coses temporals ...

Regla 10,8-9:

Hem de desitjar sobre totes les coses tenir l´Esperit del Senyor i la seva santa operació, pregar sempre a Ell amb cor pur ...

Mt 18,20

On n´hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, allí sóc jo enmig d´ells.

Index catalan