ETIKA C

INDEX catalán

www.etika.com
10-8-2011

1CK5E41

TARRAGONA. SETMANA SANTA

Josep M. Rota Aleu

11F22

FRANCESC D`ASSIS: CANTIC DEL SOL

abajo

11F23

PREGARIA DAVANT DEL CRIST DE SANT DAMIA

Sant Francesc d´Assis

11P

PARE NOSTRE

abajo

12F501

EL CANT D´UN PELEGRI

J. Civera i Sormani,
18. Jh.

12F502

LO VIOLI DE SANT FRANCESC

Jacint Verdaguer, † 1902

12F503

FOC DIVI

Miquel Forteza y Pinya

12F504

INVOCACIO AL POBRISSO

Salvador Torrell i Eulalia

12F505

POEMA DE LA PERFECTA ALEGRIA

Miquel Saperas

12F506

ORACIO A SANT FRANCESC D´ASSIS

Emili Saleta i Llorens

22MAJ11

CANT ESPIRITUAL

Joan Maragall, † 1911

22ART1

LOS ARTISTAS CATALANES

Jordi Mota, * 1946

68B1

SENYOR, TINGUEU PIETAT DELS ANIMALS

Rainer Lechner * 1946. = 11R6

78K1

UN PRAT BEN VERD

Joan Maragall, † 1911

92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

Wir bitten um Gebete für unseren Freund Pedro Varela, siehe 3.1.2011

11F22

FRANCESC D`ASSIS
CANTIC DEL SOL

HIMNE DE LES CRIATURES
Traduc.: Antoni M.a de Barcelona, O. M. C., Barcelona, 1889


Altíssim, omnipotent i bon Senyor,
teves són les llaors, la glòria i l´honor
i tota benedicció.
A tu sol, Altíssim, s´adiuen;
anomenar-te, cap home no és digne.

Lloat sies, Missenyor, amb totes tes criatures,
especialment per nostre Germà Sol,
el qual fa la claror i ens illumines.
I ell és bell i radiant amb gran esplendor;
de tu, Altíssim, porta significació.

Lloat sies, Senyor, per la germana lluna i les estrelles,
al cel les has fetes clares i precioses i belles.

Lloat sies, Missenyor, pel germà vent
i per l´aire i el núvol i el serè i per tot temps,
pels quals a les criatures dónes sosteniment.

Lloat sies, senyor, per la germana aigua,
la qual és molt útil i humil i preciosa i casta.

Lloat sies, Missenyor, pel germà foc,
pel qual tu la nit ens illumines,
i ell és bell i alegre i robustós i fort.

Lloat sies, Senyor, per la germana nostra mare terra,
la qual ens sustenta i ens governa
i produeix molts de fruits amb flors colorides i herba.

Lloat sies, Senyor, per aquells qui perdonen per la teva amor
i sostenen malaltia i tribulació.
Beats aquells qui es mantindran en pau,
car de tu, Altíssim, seran coronats!

Lloat sies, senyor, per la germana nostra la mort corporal,
de la qual cap hom vivent no pot escapar;
ai, d´aquells que moriran en pecat mortal!
Beat aquell qui es trobarà dins tes santíssimes voluntats,
car la mort segona non li farà cap mal!

Lloeu i beneïu el meu Senyor,
i regracieu-lo i serviu-lo amb gran humilitat.

 

11P

Pare nostre

 

Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci´s la vostra voluntat,
així en la terra com en el cel.
El nostre pa de cada día doneu-nos avui;
i perdoneunos les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureunos del mal.
Amen.