ETIKA DK

DANSK

www.etika.com
5.2.2001

11P

Vor Fader

 

Vor Fader som er i Himmelen, helligt vorde dit nafu, tilkomme dit rige. Vorde din villie paa iorden som i himmelen. Gif os i dag vort daglige brod. Og vorlad os vor skyld som vi forlade vore skyldener. Og leed os icke i fristelse, men frels os fra out. Amen.

 

ETIKA DK
11P9PC

DANSK

www.etika.com
5.2.2001

Peter Coryllis

Fadervor du som er bandlyst i himmelen

Übersetzt von Kay Nielsen, Kopenhagen

FADERFOR,
du som er bandlyst
i himmelen -
tilsmudset være dit navn.

Al din godhed
blev misbrugt.

Din vilje
har man trampet itu.

Din kærlighed
blev forhånet.

I himmelen
prises du,
men på jorden
kvæles du.

Vort brød
vil mugne,
fordi vor skyld
dræber os,
og der endnu kun er skyldige
på jorden.

Thi skyldige
blev vi alle.

Vi ligger ikke
blot under for fristelsen,
vi har åbent og skamløst
dyrket den.

Og det onde
forblev uden grænser.

Om frelsen mon
endnu vil lykkes dig –
FADER,
jeg beder derfor!

Således fuldbyrdes
det, som sker.

Amen.

Deutscher Text

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM