ETIKA GL

GALLEGO

http://www.etika.com
4.8.1997

11P

NOSO PAI

 

 

Noso Pai que estás no ceo:

santificado sexa o teu nome,

veña a nós o teu reino

e fágase a túa vontade aquí na terra coma no ceo.

O noso pan de cada día dánolo hoxe;

e perdóano-las nosas ofensas como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido;

E non nos deixes caer na tentación,

mais líbranos do mal.

Amen.

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start