ETIKA APOKALIPSZIS http://www.etika.com

3.7.1998

90A3 Az emberiség a vesztébe rohan  


 
 
1. A levegõnek napról napra magasabb a szennyezettsége

Az egyik fõ ok: 650 millió autó szennyezi az atmoszférát

Belélegezzük halálunkat
2. Világviszonylatban veszélyesen szennyezett a víz

Elszennyezett talajvíz, folyók és tengerek; savas esõ

Isszuk halálunkat
3. A talaj mindenféle méreggel átitatott

Már alig kapható "terheletlen" élelmiszer

Esszük halálunkat
4. De még szörnyûbb hatása van a mindennapos bûnözésnek

Háborúk, elüldözések, elnyomás, gyilkosság, abortusz, szexuális bûnözés; viviszekció; a családok, kultúrák és népek - különösen a tv segítségével történõ - rendszeresen véghezvitt rombolása és bomlasztása; egyre több a kétségbeesett, az öngyilkos és az elmebeteg

Tétlenül nézzük ártatlanok szenvedését
5. Egyre gyakoribbak az éhínségek, járványok és más katasztrófák. Atomrobbantások, AIDS; a Jelenések Könyvében megjövendölt csapások, pl. 2,22: Íme, ágyba döntöm õt (Jezabelt, a prófétanõt, aki fajtalanságra csábít), és akik vele házasságtörést követnek el, igen nagy szorongatásban lesznek, ha bûnbánatot nem tartanak tetteik miatt. Fiait halállal ölöm meg. Önmagunk vagyunk a katasztrófák oka

Meg lehet még menteni a világot? Igen!

Ha az emberek azonnal megtérnek és

 
1. Isten parancsai szerint élnek 

Tízparancsolat; Jézus parancsai az Evangéliumban

Olvasd naponta a Szentírást
2. a szükséget szenvedõkön segítenek

Tevékeny szánalom: az elnyomottakat jogaikhoz segíteni; a szegényekkel osztozni

Cselekedj
3. a gonoszokat megakadályozzák a legsúlyosabb bûncselekmények elkövetésében

Több megelõzés és elhárítás; az önvédelmi jog kiterjesztése; jóvátétel; a bûnözõk vagyonának elosztása a szegények között; szigorú munka, mint büntetõeszköz; kegyelem csak valódi megbánás esetén; veszélyes visszaesõ bûnözõk tartós elszigetelése

Olvasd Francisco könyvét: Gyermekek mentik meg a világot - Akciókönyv a leggyengébbek védelmére,

ETIKA 1991, 240 oldal
(csak nálunk kapható)

4. a károsító anyagok és a luxuscikkek gyártását a lehetõ legrövidebb idõn belül beszüntetik és újra egyszerûen élnek

Az autók 90 %-át ki kell vonni a forgalomból mindaddig, amíg hatékonyabb katalizátorokkal nem tudják a káros anyagok kibocsátását minimális mértékre korlátozni, mindenekelõtt a teherautóknál. Alternatívák: egyedi kabinos vonatok, vagy a meglévõ autók sínre helyezése (korunk mûszaki kihívása!), vonat, kerékpár; légi forgalom csökkentése 10 %-ra; súlyos büntetés kiszabása kábítószerek, pornográfia, stb. gyártására és terjesztésére.

Lásd Internet ETIKA 8.

Olvasd Az egyszerû élet kézikönyvét,

ETIKA 2000, 248 oldal
(csak nálunk kapható)

5. mindenkor imádkoznak

Miatyánk; Szívbõl jövõ fohász: Jézus Krisztus segíts rajtunk, ments meg minket! vagy Uram, Jézus Krisztus könyörülj rajtam! Assisi Szt. Ferenc egyszerû Breviáriuma. Rózsafüzér.

Imák ingyen kaphatók
ETIKA-nál


Krisztust materializmus helyett!

Jézus mondja (Lk 21,33):

Ég és föld elmúlnak,

de az én igéim el nem múlnak.

(Lk 21,36): Virrasszatok tehát,

és minden idõben imádkozzatok,

hogy megmeneküljetek mindattól,

ami be fog következni...

Index 9 - - - - Retour ETIKA Start