ETIKA

LATVIJA

www.etika.com
2.6.2001

11P

MUSU TEVS

 

+

Musu Tévs debesis!
Svetits lai top tavs vards.

Lai nak tava valstiba.

Tavs prats lai notiek ka debesis, ta ari virs zemes.

Musu dienisku maizi dod mums sodien.

Un piedod mums musu paradus, ka ari mes pie do dam saviem paradniekim.

Un neieved mus kardi nasana bet atpesti mus no launa.

Jo tev pieder valstiba,
speks un gods muzigi muzos.

Amen.

ETIKA 11P9PC

LATVIJA

www.etika.com
2.6.2001

Peter Coryllis

MUSU TEVS DEBESIS

Übersetzt von Zenta Maurina

+

Mūsu Tēvs
trimdā sūtīts debesīs -
nozākāts ir Tavs vārds.

Tava labestība
nelietīgi velti valkāta.

Tava griba
kājām samīta.

Tava mīlestība
nazākāta.

Debesīs Tevi slavē
zemes virsū nožņaudz.

Mūsu maize sapelēs
mūsu vaina mūs nožņaugs.

Vainīgie vien
zemes virsū dzīvo.

Jo vainīgi esam
mēs visi.

Mēs kārdināšanai
padevamies,
nekaunīgi un atklāti
esam to audzējuši.

Un ļaunums augu augumā.

Vai atpestījums
te vēl iespējams,
Tēvs,
par to es lūgšu.

Tā piepildās Tavs prāts.

Āmen.

deutsch

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

ETIKA Start