ETIKA NL

NEDERLAND

www.etika.com
9.4.2001

11P

ONZE VADER

 

 
Onze Vader, die in de hemel zijt;
Uw Naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

 

ETIKA NL

NEDERLAND

www.etika.com
9.4.2001

11P9PC
Peter Coryllis

Onze Vader, die verbannen zijdt naar de hemelen

Ins Holländische übersetzt von Elisabeth Augustin, Amsterdam

 
Onze Vader,
die verbannen zijdt
naar de hemelen -
besmeurd is Uw naam.

All Uw goedheid
werd misbruikt.

Uw will
werd vertrapt.

Uw liefde
werd gesmaad.

In de hemelen
zijdt U geroemd,
maar op aarde
geworgd.

Ons brood
zal beschimmelen,
omdat onze schuld
ons verstikt
en alleen nog schuldigen
op aarde leeven.

Want schuldig
werden wij allen.

Niet slechts hebben wij de verzoeking
niet kunnen weerstaan,
we hebben ons openlijk
en zonder schaamte
aan haar overgegeven.

En het kwaad
breidde zich uit.

Of het U nog zal lukken
ons te verlossen -
Vader
ik will erom bidden!

Aldus geschiede!

Amen.

12

HEILIGE

Abbaye Saint-Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny-sur-Ozerain

Anwarite
italiano
Auguste Buguet
(Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny-sur-Ozerain, 16.11.1999)

Heilige Basilisse en Julius van Antiochië
Biographie
(Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny-sur-Ozerain, 14.6.1998)

Bartolo Longo
*1841 Brindisi, + 5.10.1926 (Abbaye Saint-Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny-sur-Ozerain, 25.5.1999)

Bernadette Soubirous
deutsch - francais
(Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, Mei 2000)

Claudine Thévenet
(Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 1.3.2000)

Constance Troiani
(Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 21.12.1999)

Delizia Cirolli
geboren op 17 november 1964 op Sicilie. (Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 6.1.1999)
Edith Stein
(Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 5.4.2000)

Frédéric Ozanam
*1813, professor aan de Sorbonne, + 8.9.1853.
Voor Ozanam zijn de werken van naastenliefde een werkelijk middel om Christus in zijn lijdende ledematen lief te hebben: "De armen kijken met open ogen nar ons. Zij zijn daar. Wij kunnen onze vinger en hand in hun wonden leggen en de sporen van de doornenkroon zijn zichtbaar op hun voorhoofd. Wij moesten aan hun voeten vallen en hun zeggen met de Apostel: "U bent mijn Heer en mijn God! U bent onze meesters en wij zijn uw dienaren..." Op 23 april 1833 richten Frédéric en zes van zijn vrienden een "Conferentie van de naastenliefde" op, onder het patronaat van de H. Vincentius de Paul. Zo ontstond het werk van de Vincentius-verenigingen dat tegenwoordig 800.000 leden telt, verdeeld over 47.600 verenigingen in 132 landen. "Ik wil de hele wereld insluiten in een netwerk van naastenliefde." (Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny-sur-Ozerain, 11.2.1999)
Jean-Luis Bonnard
JLB
Biographie
(Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny-sur-Ozerain, 4.8.1999)
Jeanne Francoise Chantal

In 1572 geboren te Dijon, trouwt op twintig jarige leeftijd met baron de Chantal. Hun gezin, waarin vier kinderen geboren worden, kent acht jaren van diep geluk, dat bruut onderbroken wordt door een tragedie. Mijnheer de Chantal heeft ingestemd met een van zijn neven, de heer d´Anlezy, een jachtpartij te houden in den bossen niet ver van het kasteel. Hij dragt bronskleurige kleding. Als zijn vriend hem door enkele struiken ziet staan, houdt hij hem voor een wild dier, schiet erop en verwondt zijn dijbeen. Mevrouw de Chantal: "Heer, neem alles wat ik op de wereld heb, maar laat mij mijn dierbare echtgenoot behouden." Als een toonbeeld van geduld in dit laatste lijden, ontslaapt hij met 35 jaar, acht dagen na het ongeluk, een mooi voorbeeld van christelijke barmbartigheid nalatend. - Zij kan hem maar niet vergeven. Vijf jaar later: Mevrouw de Chantal gehoorzaamt (de heilige Franciscus van Sales) en stemt toe in een ontmoeting met mijnheer d´Anlezy. Zij komt vriendelijk voor de dag voor zover haar hart het haar toelaat. Maar deze ontmoeting is buitengewoon pijnlijk voor haar. Het woord van de vergiving valt hard zwaarder, kan men zeggen, dan al haar inspanningen tot heiliging bij elkaar.Als wij vergeven, verandert de genade van God onszelf.
(Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 16 juli 1998 Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel)

José Maria Rubio
(Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 25.1.2000)

Léonie Martin
een van de zusters van de heilige Theresia van het Kind Jezus en het Heilig Aangezicht. Wanneer Léonie ter wereld komt, op 3 juni 1863 in Alençon. Op 28 januari 1899 treedt Léonie definitief in bij de Visitatie van Caen, op de leeftijd van 35 jaar. Zij wordt ingekleed op 30 juni 1899 en krijgt de naam Françoise-Thérèse. Begin 1941 gaat zuster Françoise-Thérèse van haar cel naar de ziekenzaal. Zij schrijft aan haar zusters: "Ik ga naar mijn eeuwigheid, wat een geluk! ... Ik heb niets meer wat gezond is behalve de ogen, her hart en het hoofd, God zij dank, maar Hij kan alles nemen, het is geheel aan Hem! Volledige overgave, zelfs van mijn zeer kleine en arme verstand!" In de nacht van 16 op 17 juni 1941 verlaat zij vredig deze wereld in tegenwoordigheid van haar Overste, Moeder Marie-Agnès Debon. (Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 6.1.1999)
Leopold Mandic
* 12 mei 1866. Castelnovo in Dalmatië, tegenwoordig Herzegovina in Montenegro. Noviciaat van het klooster van Bassano del Grappa; ingekleed op 20 april 1884. * 30 juli 1942 bij de woorden van het Salve Regina "O goedertieren, o vrome, o liefelijke Maagd Maria" gaat zijn ziel op naar de Hemel. Op 2 mei 1976 door Paus Paulus VI zalig verklaard en op 14 oktober 1983 heilig verklaard door onze H. Vader, Paus Johannes Paulus II. (Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 19.3.1999)
Maximiliaan Kolbe MXK
Biographie

Siméon Berneux SMB
Biographie

(Dom Antoine Marie, Abbaye Saint-Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny-sur-Ozerain, 28. Oktober 1998)

Moeder Teresa
Gonxha (Agnès) Bojaxhiu is op 26 augustus 1910 in Skopje geboren. Haar familie, van Albanese nationaliteit, is streng katholiek. Zij wordt opgenomen in Dublin (Ierland) bij de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Loretto. Gonxha wordt aangetrokken door de missie. Haar Oversten zenden haar naar Indie, naar de stad Darjeeling gelegen aan de voet van de Himalaya, waar zij 24 mei 1929 het noviciaat begint. Op 25 mei 1931 legt zij haar kloostergelofte af en neemt als naam aan Zuster Teresa ter ere van de heilige Teresia van Lisieux. Om haar studies te voltooien wordt zij in 1935 naar het College van Calcutta gestuurd, de overbevolkte en ongezonde hoofstad van Bengalen. Zij is daar dichtbij de ergste armoede: een hele bevolking leeft, sterft, wordt zo maar op straat geboren, met slechts als dak de bescherming van een bank, een hoek van een portaal, een verlaten wagen, enkele kranten of dozen... Op 10 september 1946 ontvangt Zuster Teresa duidelijk een uitnodiging van Onze-Heer om het klooster van Loretto te verlaten om zich volledig in dienst te stellen van de armen door onder hen te gaan leven. ... Vanaf 1949 komen jonge meisjes hoe langer hoe talrijker het leven van Moeder Teresa delen, die hen lang op de proef stelt alvorens hen aan te nemen. In de herfst van 1950 erkent Paus Pius XII officieel deze nieuw stichting, genaamd "Congregatie van de Missionarissen van de Naastenliefde". ... Moeder Teresa richt een huis in om verlaten kinderen op te vangen. ...Trouw aan de Kerk, accepteert Moeder Teresa de anticonceptie niet ... In de loop van de zestiger jaren breidt het werk van Moeder Teresa zich uit over bijna alle bisdommen van Indie.
Als men haar vraagt waar de morele kracht vandaan komt, zegt Moeder Teresa vertrouwelijk: "Mijn geheim is oneindig eenvoudig.
Ik bid. Door het gebet word ik één in de liefde met Christus. Hem aanbidden, is Hem beminnen". De liefde is onverbrekelijk verbonden met de vreugde. "Blijdschap is gebed, door het feit dat het God looft; de mens is geschapen om te loven. De blijdschap is de hoop op het eeuwig geluk. De blijdschap is het net van liefde om de zielen te vangen. De ware heiligheid bestaat uit Gods wil te doen met een glimlach. Na verscheidene ziekenhuisopnamen is Moeder Teresa in Calcutta op 5 september 1997 ontslapen in de vrede van de Heer. (Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny-sur-Ozerain, 21.4.1999)

Theresia van de Andes
Juana Fernández Solar is op 13 juli 1900 geboren in Santiago de Chili (Latijns-Amerika). Met de toestemming van haar biechtvader wijdt Juana zich op 8 december 1915 aan God toe door de gelofte van kuisheid. In 1916 houdt Juana haar eerste retraite op de manier van de heilige Ignatius van Loyola. In september 1917 schrijft Juna naar de Priorin van de "Carmel de Los Andes", gelegen aan de voet van de bergketen met die naam, op 70 km van Santiago en drukt haar wens uit in dit klooster in te treden. "Het leven van een karmelietes is lijden, liefhebben en bidden, en hierin ligt mijn hele ideaal." Op 11 januari 1919 legt Juana met haar moeder een bezoek af in den "Carmel de los Andes", gekozen omdat dit het armste klooster van Chili is.Op 7 mei 1919 sluiten de deuren van de "Carmel de Los Andes" zich definitief achter de postulant, die voortan de naam Zuster Theresia van JEZUS zal dragen. Op 14 oktober 1919 wordt Zuster Theresia ingekleed. Begin maart 1920 beweert Zuster Theresia dat zij binnen een maand zal sterven. Inderdaad wordt zij op 2 april, Goede Vrijdag, ernstig ziek, zij heeft tyfus. Op Paasmaandag ontvangt zij met en grote godsvrucht de laatste sacramenten en de dag daarna, wordt het haar toegestaan haar eeuwige gelofte af te leggen. Op de 12e, na slechts elf maanden leven als karmelietes, gaat Zuster Theresia van JEZUS de vreugde van den Hemel binnen. - 21.3.1993 heiligverklaring. (Dom Antoine Marie o.s.b., Abbaye Saint-Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny-sur-Ozerain, 29.6.1999)

Theresia van het Kind-Jezus

Intrede in de Karmel van Lisieux op 9 april 1988. "Het lijden alleen kan zielen voortbrengen." "Haar Hemel door te brengen om op aarde goed te doen".

(Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 20 augustus 1998)

+

Darreberg, luitenant (+19.1.1944), dagboek "Onze-Lieve-Vrouw van La Salette, Heillige Maagd die de ketenen draagt, symbolen van onze zielen gevangen in de macht van de zonde, vergezel uw moedige pelgrim op zijn reis." (Abbaye Saint Joseph de Clairval,21.9.1998)

+

Abbaye Saint-Joseph de Clairval

F-21150 Flavigny-sur-Ozerain

Gaarne ontvangen wij van u adressen van eventuele lezers, waarvoor bij voorbaat onze dank. Gaarne sturen wij u vlugschriften over het Katholike Geloof. Scapulieren van de Berg Karmel met toelichtingen, de beloften van het Heilig Hart en de mysteries van de Rozenkrans.

- van België: PRK 000-13 39 871-10 ten name van "Abbaye Saint-Joseph"

- van Nederland: Postbank 488 775 ten name van "Abbaye Saint Joseph", Girokantoor ´s-Gravenhage

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM