ETIKA

ROMANIA

www.etika.com
4.10.2001

11P

TATAL NOSTRU

 

Tatál nostru carele esti in ceruri,
sfinteascá-se numele táu,
vie impárátia ta,
facá-se voia ta precum in cer asa si pre pámánt.
Páinea noastrá cea de toate zilele dáne-o nouá astázi
si ne iartá nouá pácatele noastre, precum si noi iertám pácátosilor nostri
si nu ne duce pre noi in ispitá,
ci ne scapá de cel ráu.
Amin.

ETIKA 11P9PC

ROMANIA

www.etika.com
4.10.2001

Peter Coryllis

TATĂL NOSTRU

Übersetzung: Paula Baltinester

Tatăl nostru
care eşti surghiunit
în cer -
mînjit e numele tău.

Bunătatea ta toată
fu profanată.

Voinţa ta
călcată ín picioare.

Dragostea ta
fu dispreţuită.

Ĭn cer
eşti lăudat,
dar pe pămînt
eşti zugrumat.

Pîinea noastră
va mucegăi,
căci greşelile noastre
ne înneacă,
iar pe pămînt nu sînt
decît vinovaţi.

Căci vinovaţi
ne-am făcut cu toţii.

Noi nu am căzut
pradă ispitei,
ci am cultivat-o
deschis si fără ruşine.

Iar răul fu
fără margini.

Oare ne vei mîntui
vreodată -
tată,
pentru aceasta mă voi ruga!

Dă Doamne, să fie aşa!
Amin

deutsch

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start