ETIKA S

SVERIGE

http://www.etika.com
27.9.2001

11P

Fader wår

 

Fader wår som åst i himmelen,
helgat warde titt nampn,
tillkomme titt ricke.
Skee tin wilie så på iordenne som i himmelen.
Giff oss i dagh wårt dagligs bród.
Och fòrlåt oß wåra skulder så som ock wi fórlåton them oß skyldige åro.
Och inledh oß icke i frestelfe,
uthan fråls oß i frå ondo.
Amen.

ETIKA S
11P9PC

SVERIGE

www.etika.com
27.9.2001

Peter Coryllis

Fader vår, du som är bannlyst

Übersetzung: Dr. Helmer Lang, Prof. an der Universität Lund

Fader vår,
Du som är bannlyst
till himlen -
smutsat är ditt namn.

All Din godhet
blev missbrukad.

Din vilja
har man trampat på.

Din kärlek
blev smädad.

I himlen
blir Du prisad
men på jorden
strypt.

Vårt bröd
skall mögla,
medan vår skuld
kväver oss
och endast skyldiga
finns kvar på jorden.

Ty skyldiga
blevo vi alla.

Vi har inte bara
dukat under för frestelsen
vi har
öppet och skamlöst
närt den.

Och det onda vart
utan gränser.

Om frälsningen
ännu ska lyckas för Dig
Fader,
det vill jag be om!

Sä må fullbordas
vad som sker!
Amen

norsk - danskisland - deutschenglish

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM