ETIKA ILO

ILONGO

http://www.etika.com
8.1.1998

11P

AMAYNAMON

Ilongo: altmalaiischer Stamm, mit Negritos vermischt, im Nordosten der Insel Luzon, Philippinen 


Amaynamon, nga yara ka sa mga langit, pa gdayawon ang imo ngalan, umabut sa amon ang imo ginharian, matuman ang imong buut diri sa duta siling sang sa langit.

Panhatagan mo kami nian sing kan-on namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo ang mga utang namon siling nga ginapatawad namon ang mga nakautang sa amon, kag dili mo kami ipadaug sa mga panulay, hinonoo pamawi-on mo kami sa kalaut.
Amen.

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start