ETIKA SM

SAMOAN

http://www.etika.com
18.10.1997

11P

LO MATOU TAMA

 

 

 Lo matou Tama e,

Žo i le lagi, i a paia lou suafa.

Ia oŽo mai Iou malo.

Ia faia lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia i le lagi.

Ia ŽE foa`i mai i le aso nei a matou mea e Žai e tatan ma aso taŽitasi.

Ma faamagalo mai a matou agasala, e pei ona matou faamagalo atu i e ua agaleaga mai ia te i matou.

Ma aua neŽi ŽE tuu i matou i le faaosoosoga.

Ae laveaŽi i matou mai le leaga.

Amene.

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start